dokumenty przekazywane podczas kontroli

Kontrola z urzędu miasta w instytucji kultury

Instytucja kultury jest ujęta w planie kontroli urzędu miasta jako jednostka podlegająca kontroli audytu we wrześniu tego roku. Pytanie dotyczy zasad i podstawy prawnej przeprowadzenia audytu zewnętrznego w instytucji kultury. Czy audytor ma obowiązek wskazać, za jaki okres czasu będzie przeprowadzana kontrola (w planie ujęty jest przedmiot kontroli, ale nie ma określonego okresu, którego ona dotyczy). Czy to znaczy, że audytor ma prawo prosić o dokumenty z 2012 r.? Jakie dokumenty instytucja ma obowiązek przedstawić i na jakich zasadach (czy tylko do wglądu, czy na życzenie kontrolującego trzeba wszystko kopiować). Co z wglądem w listy płac pracowników instytucji?