dom kultury

Kserowanie dowodu osobistego w domu kultury

Czy w związku z Ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (dalej: ustawa o dokumentach publicznych) w znajdującym się w domu kultury punkcie ksero można skopiować np. dowód osobisty?

Udział domu kultury w zbiórce publicznej

Dom kultury przyłącza się do zbiórki publicznej „23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)”. Jej organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szefem sztabu działającego w domu kultury jest jego dyrektor. Czy na podstawie nowych przepisów o organizowaniu zbiórek publicznych dom kultury powinien założyć komitet społeczny? Czy rozlicza się z fundacją i z ministrem, czy tylko z fundacją?
Czy dom kultury może, tak jak w ubiegłych latach, otrzymywać wpłaty na konto z konkretnym przeznaczeniem, tzn. na organizację 23. finału, opłacać z tych zebranych środków koszty podróży zespołów, które przyjadą na występy, kupować fajerwerki, a także potwierdzać kwoty, które w obecności komisji będą wrzucać do puszek przedstawiciele miejscowych firm?

Nazwa instytucji a przepisy dotyczące zatrudniania dyrektorów po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora centrum kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej. Chodzi o art. 8 ust. 6 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). Przepis ten stanowi, że przepisów przejściowych dotyczących pozostawania na swoich stanowiskach do końca 2013 r. dyrektorów instytucji kultury powołanych przed 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury. Centrum Kultury i Kultury Fizycznej powstało w 2007 r. z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast organizator przekazuje środki budżetowe na działalność centrum kultury z działu 921, rozdziału 92109 — domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.

Dom kultury i biblioteka jako jedna instytucja kultury

W statucie ośrodka kultury występuje zadanie prowadzenia biblioteki i domu kultury. Problem polega na tym, że nadzory wojewody odrzucają nasz statut, który był już zmieniany 3 razy.
Jesteśmy małą gminą, której nie stać na odrębne prowadzenie dwóch instytucji: biblioteki i domu kultury.