dostępność w instytucji kultury

Prosto i w punkt. O dostępności i tekstach łatwych

  • Dostępność to przede wszystkim niwelowanie barier i myślenie o wszystkich możliwych odbiorcach oferty instytucji kultury
  • ETR to tak zwany tekst łatwy do czytania i rozumienia
  • Wymagane ustawą teksty łatwe, które powinny pojawić się na każdej stronie internetowej instytucji kultury, muszą zawierać podstawowe informacje o instytucji

Kary nakładane na podstawie przepisów o dostępności cyfrowej

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa o dostępności cyfrowej) przewiduje w art. 19 kary pieniężne nakładane na podmioty publiczne.
Czy jest to kara nakładana na dyrektora?
Czy samorządowa instytucja kultury może taką karę sfinansować z dotacji podmiotowej?

Raport o stanie zapewnienia dostępności w instytucji kultury

Czy instytucje kultury mają obowiązek złożyć raport o stanie zapewnienia dostępności?

Zobaczyć Niewidzialnych. O dostępności instytucji dla osób z problemami widzenia

  • Coraz więcej osób ma kłopoty ze wzrokiem, a biorąc pod uwagę współczesny tryb życia — problem będzie się pogłębiał
  • Decyzja o otwarciu się na osoby z niepełnosprawnościami to decyzja strategiczna
  • Dostosowanie oferty instytucji kultury dla osób z problemami widzenia to nie tylko wielkie inwestycje, ale także drobne, proste do wprowadzenia udogodnienia i rozwiązania

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w instytucji kultury

Czy przepisy Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa o dostępności cyfrowej) dotyczą samorządowych instytucji kultury?
Czy instytucja kultury musi udostępnić w mediach społecznościowych, np. na swojej stronie na Facebooku, deklarację dostępności?

Dostosowanie stron internetowych instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Co to znaczy, że serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
  • Czy dotyczy to także strony internetowej małej biblioteki z gminy wiejskiej?
  • Jak sprawdzić, czy strona jest dostępna, skoro w bibliotece nie jest zatrudniony żaden informatyk?
  • Do kiedy trzeba wprowadzić zmiany?