dotacj

Dotacja na zadanie wykonywane w ramach projektu organizatora

Muzeum samorządowe otrzymało dotację celową inwestycyjną w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem na wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych przed planowaną i realizowaną przez miasto modernizacją płyty starego rynku. Zadanie obejmuje dokumentację projektową, organizację i eksplorację wykopu, nadzory, zakup sprzętu i wyposażenia (pozostałe środki trwałe: laptopy, skaner, regały), zakup odzieży ochronnej i materiałów (pojemniki na zabytki, materiały biurowe), koszty osobowe pracowników (prowadzenie badań, dokumentacji, inwentaryzacji, wstępnego przygotowania materiałów).
Jak prawidłowo zaksięgować koszty i przychody tego zadania?
Czy miasto — znając harmonogram wydatków — prawidłowo przyznało dotację jako inwestycję?