dotacja bieżąca

Okolicznościowa impreza integracyjna

Biblioteka miejska publiczna chciałaby z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizować dla wszystkich pracowników instytucji wyjście integracyjne do restauracji na obiad.
Czy takie spotkanie (imprezę integracyjną) można sfinansować ze środków własnych lub dotacji biblioteki i czy wydatek taki jest kosztem uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego?
Czy świadczenie takie należy zaliczyć do przychodów pracownika, czy może korzysta ono ze zwolnienia od podatku dochodowego i składek ZUS?

Dwie dotacje bieżące i dwa plany finansowe w jednej instytucji kultury

Samorządowy dom kultury w swoich strukturach organizacyjnych ma centrum kultury i bibliotekę. Otrzymuje od organizatora dwie dotacje — jedną na bibliotekę, a drugą na pozostałą działalność kulturalną. Organizator wymaga sporządzenia dwóch planów finansowych: jednego ogólnego dla całej instytucji, a drugiego — tylko dla biblioteki. Dom kultury ma jeden NIP, REGON, nazwę, jednego dyrektora i jest ujęty w rejestrze instytucji kultury pod jednym wpisem. W statucie widnieje zapis, że dom kultury prowadzi działalność biblioteczną. Może się okazać, że dotacja otrzymana dla biblioteki jest niewystarczająca. Czy dom kultury może przeznaczyć część przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług kulturalnych (np. z opłaty za zajęcia) lub innych (za wynajem sali) na koszty związane z działalnością biblioteki? Jak to ująć w planie finansowym dla biblioteki — jako jej przychody własne? Czy przekazywanie dwóch dotacji na jedną instytucję i robienie dwóch planów finansowych jest zgodne z przepisami?

Prawa autorskie do spektaklu teatralnego w księgach rachunkowych

Na działalność bieżącą, w tym premiery, teatr dostaje dotację podmiotową. Natomiast na wydatki majątkowe otrzymuje osobne dotacje.
Na podstawie umowy o dzieło teatr nabył prawa autorskie do spektaklu, które zaliczył do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje ze względu na wartość 25 000 zł. Czy w związku z tym można ten wydatek na prawa autorskie opłacić z dotacji na wydatki bieżące? Czy można księgować takie wynagrodzenie na kontach zespołu 0?