dotacja majątkowa

Dotacja na inwestycję oraz amortyzacja po zmianie przepisów

W jaki sposób księgować dotację majątkową (budowa nowego gmachu biblioteki), która wpływa od 2008 r. i potrwa do jesieni tego roku? Źródło finansowania to dotacja z UE i dotacja od organizatora. Biblioteka prowadzi rachunkowość na wyodrębnionych na potrzeby projektu kontach księgowych. Do tej pory dotację biblioteka księgowała na koncie funduszowym, w analityce z podziałem na źródło finansowania. W połowie roku 2012 r. biblioteka chce wprowadzić nowy plan kont z mocą obowiązywania od początku roku i dokonać stosownych przeksięgowań. Jak postąpić, aby nie naruszyć zasad rachunkowości i być w zgodzie z ustawą o działalności kulturalnej?
Drugie pytanie związane jest z amortyzacją wysokocennych środków trwałych. Dokonywana jest na podstawie tabeli amortyzacyjnej. Środki trwałe (zestawy komputerowe, samochód) biblioteka kupiła w tym roku i wprowadziła do tabeli amortyzacyjnej. Jak księgować amortyzację (tabela jest jedna), kiedy część dotacji na zakup środków trwałych zaksięgowana jest na funduszu instytucji, a część na rozliczeniach międzyokresowych przychodów? Czy lepiej przeksięgować niezamortyzowaną części majątku z funduszu na konto rozliczeń przychodów? Do tej pory wysokocenne środki trwałe finansowane były wyłącznie dotacją majątkową.