dotacja w formie rzeczowej

Dotacja w formie rzeczowej w rachunku zysków i strat

Biblioteka otrzymała z EFRR dotację nie w formie pieniężnej, tylko w postaci sprzętu i oprogramowania.
Jak ująć wartość przekazanego bibliotekom wyposażenia w rachunku zysku i strat?