dotacje krzyżowe

Dotacje w ustawie o działalności kulturalnej po zmianach

• Z ustawy o działalności kulturalnej zniknie dotacja roczna, a zastąpią ją środki finansowe w formie dotacji. • Instytucje kultury otrzymają dotacje podmiotowe na bieżącą działalność i remonty oraz celowe na inwestycje i realizację programów • Wyraźnie rozróżniono źródła finansowania remontów i inwestycji