drobne poczęstunki

Koncert dla klienta a VAT

Dom kultury organizuje spotkanie z klientami banku — koncert i poczęstunek.
Czy jest to usługa zwolniona od VAT?

Należności z tytułu podróży artystów i drobne poczęstunki dla gości instytucji kultury

Należności z tytułu podróży służbowych w części przekraczającej limity określone w Rozporządzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowych) podlegają opodatkowaniu.
Czy limity te dotyczą też artystów odbywających podróże?
Instytucja organizuje poczęstunki dla zaproszonych gości lub uczestników imprezy, na których serwowane są drobne przekąski, np. ciasto, kawę i inne napoje. Czy wartość tych świadczeń podlega opodatkowaniu?