druk wydawnictw

Druk wydawnictw i zakup upominków w muzeum

Muzeum drukuje wydawnictwa lub kupuje towar (upominki) w celu odsprzedaży. Muzeum prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów”. Księgowa prosi o pomoc w dekretacji wystawianych dokumentów.