druki ścisłego zarachowania

Czy karty biblioteczne są drukami ścisłego zarachowania?

Biblioteka prowadzi rejestr wydanych kart bibliotecznych.
Czy zakupione karty powinny być przyjmowane na stan biblioteki np. w księgę druków ścisłego zarachowania, czy wystarczy rejestr wydanych kart?
Czy w corocznej inwentaryzacji należy rozliczyć karty i wskazywać osobę odpowiedzialną za karty?

Inwentaryzacja kasy

2 stycznia 2019 r. przeprowadzono inwentaryzację gotówki w kasie miejskiego domu kultury na dzień 31 grudnia 2018 r. W protokole z inwentaryzacji zawarto m.in. informacje o ostatnim numerze czeku gotówkowego, rozliczeniowego, ostatniego raportu kasowego i numery dowodów KW i KP. Dodatkowo w arkuszu spisu z natury podano liczbę KP i KW oraz czeków gotówkowych, które już są nieaktualne. Po sprawdzeniu dokumentacji z lat ubiegłych wynikło, że przy każdej inwentaryzacji sporządzano protokół inwentaryzacji kasy i osobno arkusz spisu z natury czeków, KW i KP.
Czy w tym roku też należy te druki spisać i co zrobić z czekami, które są nieaktualne?

Likwidacja druków ścisłego zarachowania

W instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w instytucji kultury jest zapis, że spis z natury przeprowadzany jest na elektronicznych formularzach, a w instytucji wciąż istnieją papierowe druki i główny księgowy chciałby je zlikwidować. W zarządzeniu dotyczącym druków ścisłego zarachowania obowiązującym w instytucji nie ma informacji, jak likwidować te druki.
W jaki sposób zatem prawidłowo zlikwidować druki ścisłego zarachowania, które nie są wykorzystywane?

Druki ścisłego zarachowania

Kasę w bibliotece prowadzi główny księgowy, który pracuje na ¼ etatu. Wpłaty do kasy zdarzają się tylko przy pobieraniu środków z banku lub jednorazowo jako wpłaty od czytelników — dary na rzecz biblioteki. Natomiast wypłaty to głównie rozliczenia delegacji lub pojedyncze zakupy. Wtedy na fakturach przybijana jest pieczątka o treści:
„Kwituję odbiór gotówki … (słownie)(dnia)(podpis) …”.
Czy można wycofać (zlikwidować) taką ewidencję?
Czy biblioteka ma obowiązek prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania (KP, KW, druków inwentaryzacyjnych)?