dyrektor muzeum

Konkurs na dyrektora instytucji kultury

Pytanie Pytania dotyczą konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Czy muzeum ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej informację o konkursie na stanowisko dyrektora? Czy też wystarczy informacja w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) umieszczonej przez organizatora tej instytucji? Organizator instytucji, w której przeprowadzenie konkursu na dyrektora jest obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych […]

Stanowisko dyrektora muzeum po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej z 2011 r.

Obecny dyrektor samorządowego muzeum jest jego pracownikiem od sierpnia 1999 r. Przed powołaniem go na to stanowisko w styczniu 2007 r. zajmował stanowisko głównego inwentaryzatora zbiorów.

  • Czy, aby powołać tę osobę na stanowisko dyrektora bez przeprowadzania konkursu na okres od 3 do 7 lat w ciągu najbliższych miesięcy, organizator musi ją najpierw odwołać ze stanowiska?
  • Czy, jeśli organizator nie odwoła dyrektora do końca tego roku, to z dniem 31 grudnia 2014 r. straci pracę w muzeum, czy tylko stanowisko i czy będzie mógł wrócić (pozostać) na stanowisku sprzed powołania w 2007 r.?