dyrektor muzeum

Stanowisko dyrektora muzeum po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej z 2011 r.

Obecny dyrektor samorządowego muzeum jest jego pracownikiem od sierpnia 1999 r. Przed powołaniem go na to stanowisko w styczniu 2007 r. zajmował stanowisko głównego inwentaryzatora zbiorów.

  • Czy, aby powołać tę osobę na stanowisko dyrektora bez przeprowadzania konkursu na okres od 3 do 7 lat w ciągu najbliższych miesięcy, organizator musi ją najpierw odwołać ze stanowiska?
  • Czy, jeśli organizator nie odwoła dyrektora do końca tego roku, to z dniem 31 grudnia 2014 r. straci pracę w muzeum, czy tylko stanowisko i czy będzie mógł wrócić (pozostać) na stanowisku sprzed powołania w 2007 r.?