dyrektor programowy

Dyrektor zarządzający a dyrektor programowy w instytucji kultury

• Dla dobra misji instytucji kultury jej dyrektorem naczelnym (wykonawczym) powinien być menedżer, a artysta powinien piastować urząd dyrektora programowo-artystycznego • Ciałem opiniującym kandydaturę dyrektora powinno być gremium złożone z najwybitniejszych intelektualistów w danej dziedzinie • Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej idzie w dobrym kierunku mobilizowania dyrektorów do działań, bo wprowadza zatrudnianie dyrektora na minimum trzyletni okres