dyżury pracownicze

Zadaniowy system czasu pracy w instytucji kultury

Pracownicy instytucji kultury zatrudnieni do prowadzenia portalu (redaktorzy) pracują w zadaniowym systemie czasu pracy. Przeważnie świadczą pracę w biurze od około godziny 10:00 do około 17:00. Zdarza się, że w tym czasie muszą obsłużyć pod względem medialnym jakieś wydarzenie poza siedzibą instytucji, mają także zaplanowaną pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne (tzw. dyżury redakcyjne wykonywane w miejscu zamieszkania), za które odbierają (na wniosek) cały dzień w późniejszych terminach w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Jak rozliczać czas pracy redaktorów portalu?
Jak sprawdzić, czy jest zachowany dobowy i tygodniowy odpoczynek w zadaniowym systemie, skoro instytucja nie prowadzi ewidencji czasu pracy?
Czy tzw. „zadaniowiec” w ogóle może pełnić dyżury, a jeżeli tak, to czy może wykonywać pracę (w soboty, niedziele i święta) w domu, czy też powinien ją świadczyć w biurze?
Czy lepszym rozwiązaniem będzie zamiana na równoważny system czasu pracy ze względu na rodzaj pracy lub organizację pracy z zachowaniem ruchomych godzin nieprzekraczających 12 godzin pracy na dobę?

Dyżury w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Za czas dyżuru pełnionego w zakładzie pracy albo innym miejscu wyznaczonym przez instytucję poza domem pracownika należy mu się czas wolny • Jeżeli w związku z pełnieniem dyżuru pracownik podejmie pracę, to za czas faktycznie przepracowany należy mu się rekompensata za godziny nadliczbowe • W umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym należy ustalić liczbę godzin pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

Dyżury w instytucjach kultury

• Pełnienie dyżurów, czyli praca po godzinach, jest obowiązkiem pracownika • Dyżur pracowniczy może pozostać jedynie dyżurem, gdy nie zaistnieje konieczność podjęcia pracy, albo — w razie wystąpienia takiej konieczności — zmieni się w pracę w godzinach nadliczbowych • Obowiązek pełnienia dyżurów pracowniczych wynika bezpośrednio z kp, dlatego instytucja nie musi zaznaczać tego dodatkowo w umowie o pracę

Dyżury pracownicze w instytucjach kultury

• Dyżur pracowniczy to nie to samo co przestój — czas oczekiwania pracownika na podjęcie pracy nie jest wliczany do czasu pracy • Za dyżur pod telefonem należy się pracownikowi czas wolny, a czasami wynagrodzenie • Godziny efektywnej pracy w trakcie dyżuru należy traktować jak pracę w godzinach nadliczbowych