działalność edukacyjna

Szkoła z kulturą. Jak budować relacje z nauczycielami i ich uczniami?

 • Współpraca ze szkołami wymaga uwagi, czasu i wrażliwości
 • Po okresie zamknięcia uczniowie mogą mieć większe trudności z przystosowaniem się do panujących w danym miejscu zasad — warto być wyrozumiałym i wyjaśnić, co i dlaczego jest ważne
 • Dobra relacja z nauczycielami to swoista inwestycja, z której korzystają wszyscy: nauczyciele, uczniowie i instytucje kultury

Dodatkowa działalność instytucji kultury w zakresie edukacji i promocji gminy

Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne?
Jak zapisać taką działalność w statucie?
Podobne pytanie dotyczy promocji, rozumiem, że promocja gminy w zakresie kultury jest możliwa, ale czy np. również promocja gospodarcza?
Czy te działania należy wpisać w statucie jako główne cele instytucji czy jako działalność dodatkową?

Zmęczone? Złe? Niezainteresowane? Jak sobie radzić z trudniejszymi grupami dzieci i młodzieży?

 • Podczas wakacji dzieci nie powinny brać udziału w zajęciach, które przypominają te szkolne
 • Zamiast sztywnego scenariusza zajęć, warto mieć przygotowaną listę zadań, które będzie można dopasować do charakteru i potrzeb grupy
 • Duży wpływ na zachowanie dzieci ma to, jak zachowują się ich opiekunowie

Dogadać się z nastolatkiem, czyli jak prowadzić zajęcia edukacyjne dla młodzieży?

 • Zajęcia edukacyjne w instytucji kultury to nie kolejna lekcja, nie wolno organizować ich na wzór zajęć szkolnych!
 • Każdy ma prawo do własnego zdania — nastolatkowi nie muszą się podobać prezentowane przez instytucję dzieła sztuki
 • Aby porozumieć się z młodzieżą, trzeba samemu wiedzieć, co i dlaczego chce się jej przekazać

Czy instytucji kultury wypada uczyć swoich odbiorców przedsiębiorczości?

 • Kultura, choć przeważnie kojarzona z sektorem publicznym i społecznym, to — jeśli jest dobrze zarządzana — może generować również korzyści ekonomiczne
 • Od instytucji kultury nie tylko oczekuje się, że będą wypracowywały przychody, ale również przygotowywały młodych ludzi do funkcjonowania w realiach biznesowych
 • Pokazanie społeczności lokalnej możliwości rozwoju przedsiębiorczości dzięki zasobom kulturowym może sprzyjać rozwojowi kreatywności oraz tworzeniu innowacji

Oferta dla osób dorosłych w instytucji kultury

• Osoby dorosłe stanowią największą część społeczeństwa, a oferta kulturalna do nich kierowana jest najuboższa • Dorośli, podobnie jak młodzież czy seniorzy, mają wiele pasji, które chcą rozwijać przy wsparciu instytucji kultury • Osoby aktywne zawodowo mają inne oczekiwania, zwłaszcza czasowe, które instytucje kultury powinny uwzględnić, planując swoją ofertę

Jak zorganizować niskobudżetowe działania edukacyjne?

• Instytucje kultury często cierpią na niedostatek funduszy, ale nie — pomysłów • O wartości zajęć edukacyjnych wcale nie decyduje kwota w nie zainwestowana • Okoliczni mieszkańcy są w stanie wspomóc działania instytucji chętniej niż się to wydaje

LARP — o wykorzystaniu doświadczeń w edukacji kulturalnej

• Dla odbiorców kultury coraz ważniejsze są nie obiekty czy zdobywanie wiedzy, lecz zapadające w pamięć doświadczenia • LARP, czyli aktywności na pograniczu gry i sztuki, w której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, coraz częściej stają się ważnym elementem oferty instytucji kultury • LARP to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim ciekawa forma edukacji

Działalność edukacyjna instytucji kultury

Statut instytucji kultury zawiera zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie organizowania zajęć edukacyjnych związanych z wiedzą o regionie, w tym z promocją walorów przyrodniczych i ekologicznych. Czy instytucja może prowadzić działalność poprzez organizację plenerowych imprez ekologicznych i wydzierżawiać na nich powierzchnię na meetingi ekologiczne? Czy pieniądze wydane na ten cel mogą pochodzić z dotacji podmiotowej od organizatora?