działalność online

Stawka VAT na warsztaty online

Instytucja organizuje warsztaty kulturalne online, które odbywają się na żywo, w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mają podczas tych warsztatów możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym za pomocą popularnej aplikacji służącej do porozumiewania się na odległość.
Jaką stawkę VAT zastosować do takich warsztatów?

Zawieranie umowy-zlecenia online

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę-zlecenie na prowadzenie zajęć online.
Jak zawrzeć umowę, aby nie było konieczności spotkania się ze zleceniobiorcą w celu podpisania umowy i rachunku? Osoba ta nie posiada podpisu kwalifikowanego.

Odtwarzanie spektakli online a VAT

Teatr w związku z sytuacją epidemiczną planuje odpłatnie udostępniać swoje archiwalne spektakle. W ramach opłaty teatr planuje udostępnienie kodu, który będzie umożliwiał obejrzenie wybranych archiwalnych spektakli.
Jaką stawkę VAT należy zastosować do takich usług?
Czy zastosowanie znajdzie zwolnienie od VAT dla usług kulturalnych?

[COVID-19] Zajęcia online w instytucjach kultury — nowa konieczność i potencjalne przyszłe źródło dochodu

  • Zajęcia online nie zastąpią tradycyjnych spotkań, ale, niezależnie od okoliczności, mogą być ich wartościowym uzupełnieniem
  • Edukacja przez Internet otwiera przed instytucjami kultury nowe możliwości, ale oznacza także nowe wyzwania
  • Zdalne zajęcia to dobry pomysł na dywersyfikację przychodów w przyszłości