działalność opodatkowana

Odliczenie VAT od zakupów a proporcja

Wiejski dom kultury (WDK) oprócz placówki głównej prowadzi świetlicę w sąsiedniej wsi. W WDK prowadzi się sprzedaż mieszaną i VAT naliczony odlicza się proporcją. Jeśli w świetlicy nie odbywa się żadna sprzedaż, to czy VAT naliczony od zakupów na utrzymanie tej świetlicy, np. zakupu węgla, można odliczyć proporcją, czy też trzeba wliczyć w koszty całą kwotę VAT?