działalność twórcza i artystyczna

Koszty uzyskania przychodów w działalności twórczej i artystycznej

• Do wynagrodzenia twórców i artystów wykonawców stosuje się koszty w wysokości 50% • Inaczej oblicza się wynagrodzenie, gdy twórcą jest pracownik instytucji kultury • Umowa o pracę musi wyróżniać część wynagrodzenia twórczego