dzieci i młodzież

Dogadać się z nastolatkiem, czyli jak prowadzić zajęcia edukacyjne dla młodzieży?

 • Zajęcia edukacyjne w instytucji kultury to nie kolejna lekcja, nie wolno organizować ich na wzór zajęć szkolnych!
 • Każdy ma prawo do własnego zdania — nastolatkowi nie muszą się podobać prezentowane przez instytucję dzieła sztuki
 • Aby porozumieć się z młodzieżą, trzeba samemu wiedzieć, co i dlaczego chce się jej przekazać

Nie taki przedszkolak (w instytucji kultury) straszny — czyli jak przygotować zajęcia edukacyjne dla maluchów

 • Obecność dzieci w instytucjach kultury jest już nie tylko normą, ale wręcz koniecznością
 • Przygotowując zajęcia, warto kierować się zasadą „mniej znaczy więcej”
 • Nie warto robić nic na siłę – zajęcia dla przedszkolaków należy prowadzić tak, aby zarówno dzieci, jak i prowadzący czuli się w instytucji jak najswobodniej

Nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Nowe przepisy regulujące zasady organizowania wypoczynku m.in. przez instytucje kultury weszły w życie 1 kwietnia 2016 r.
 • Określają one m.in. obowiązki organizatora, zgłaszanie zamiaru organizacji wypoczynku, postępowanie w razie wypadku itd.
 • Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku

Organizacja wycieczek, w tym dla dzieci i młodzieży, w instytucjach kultury

Pytanie dotyczy zasad organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez instytucję kultury.
Jaka jest podstawa prawna stosowania w takim przypadku przepisów oświatowych przez instytucje kultury, skoro:

 • instytucja kultury nie podlega Ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), ale również Rozporządzeniu Ministra Edukacji z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (dalej: rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r.);
 • rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r. bezprawnie poszerza zakres podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty, która w art. 2 enumeratywnie wylicza podmioty, które obejmuje system oświaty i które temu systemowi podlegają. Nie wymieniono tam instytucji kultury. Rozporządzenie, jako akt wykonawczy, nie może więc rozszerzać katalogu podmiotów podlegających ustawie. Ze względu na to, że instytucja kultury nie podlega ustawie o systemie oświaty, to czy nie podlega również rozporządzeniu z 21 stycznia 1997 r.?

Czy centrum kultury może zapisać w statucie w swoich podstawowych zadaniach organizację wypoczynku letniego i zimowego?

Paczki dla dzieci z ZFŚS

W instytucji kultury zatrudnione jest małżeństwo i na każdego małżonka jako pracownika instytucja odprowadza odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Instytucja ze środków ZFŚS przyznaje dzieciom pracowników paczki mikołajkowe. W obowiązującym w instytucji regulaminie ZFŚS nie ma zapisu określającego, że o paczkę może wnioskować tylko jeden pracownik, tj. żona lub mąż.
Czy w związku z przyznaniem dla dzieci pracowników paczek z ZFŚS paczka przysługuje każdemu pracownikowi (i żonie, i mężowi)?

Zakupy nieletnich w muzealnym sklepie z pamiątkami

Muzeum prowadzi sklep z pamiątkami. Zdarza się, że zakupów dokonują uczniowie szkół podstawowych, czyli osoby niepełnoletnie. Wydawane przez nich kwoty są czasem znaczne. Czy sprzedaż nieletnim jest prawnie skuteczna i czy muzeum może ponieść z tego tytułu jakieś konsekwencje?

Sztuka współczesna — jak zachęcać młodzież do jej rozumienia

• Warsztaty ze sztuki współczesnej z młodzieżą można rozpocząć od wprowadzenia uczestników w arkana historii malarstwa • Wczesne obcowanie młodzieży ze sztuką współczesną może być tym, co wypełni ich czas wolny, będzie antidotum na brak zainteresowań czy pasji, zabije nudę • Na początku młodzi ludzie powinni się zastanowić się nad tym, jak definiować dzieło sztuki i produkt kultury

Jak dopasować ofertę instytucji kultury do młodzieży i jej potrzeb kulturalnych?

• Oferta instytucji kultury często nie odzwierciedla potrzeb kulturalnych młodych ludzi • Większość młodych ludzi nie chodzi do teatru ani opery czy filharmonii, natomiast chętnie ogląda filmy, seriale i gra w gry komputerowe • Dla młodych ludzi do najważniejszych kryteriów wyboru usług kulturalnych należą te, które doskonale opisują usługi i produkty kultury popularnej

8 sztuczek, jak zachęcić dzieci do odwiedzania muzeum

• Już od najmłodszych lat dzieci powinny przebywać w otoczeniu kultury i sztuki, uczyć się ją doceniać oraz traktować jako ważny element życia • Najbardziej efektywnym sposobem nauczenia dzieci przebywania ze sztuką jest zabawa • Należy przełamać wszechobecny stereotyp, że muzeum to świątynia, w której sztukę należy jedynie wielbić i kontemplować

Wakacje w mieście

• Czas letni to okres, gdy warto dzieciom i młodzieży zaoferować bogatą ofertę spotkań i warsztatów • Ciekawym zajęciem z obszaru literatury mogą być warsztaty z pisania bloga czy e-booków • Dzieci na kolonii czy obozie można zaangażować w poznanie historii i kultury miejsca ich wakacyjnego pobytu