dzieci i młodzież

Szkoła z kulturą. Jak budować relacje z nauczycielami i ich uczniami?

 • Współpraca ze szkołami wymaga uwagi, czasu i wrażliwości
 • Po okresie zamknięcia uczniowie mogą mieć większe trudności z przystosowaniem się do panujących w danym miejscu zasad — warto być wyrozumiałym i wyjaśnić, co i dlaczego jest ważne
 • Dobra relacja z nauczycielami to swoista inwestycja, z której korzystają wszyscy: nauczyciele, uczniowie i instytucje kultury

Przychodzi grupa do instytucji kultury… czyli o tym, jak dobrze współpracować z opiekunami

 • Warto traktować nauczyciela jak partnera w działalności edukacyjnej
 • Podstawą dobrej komunikacji jest zadbanie, aby nic nie pozostało w sferze domysłów — stąd tak ważne jest odpowiednie przygotowanie informacji o ofercie edukacyjnej instytucji
 • W miarę możliwości dobrze jest ustalić najważniejsze kwestie, zanim grupa odwiedzi instytucję

Przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z dziećmi w instytucji kultury

Czy w bibliotece publicznej do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez bibliotekarza wymagane jest przygotowanie pedagogiczne?
Czy pracownicy muzeum, prowadzący lekcje muzealne i warsztaty z dziećmi i młodzieżą powinni spełniać jakieś związane z tym zajęciem dodatkowe wymagania, chociażby ukończone studia podyplomowe z pedagogiki?

Korzystanie z usług animatora kultury

Czy organizując bal z okazji Dnia Dziecka, biblioteka publiczna może wynająć animatora kultury do przeprowadzenia zabawy?

Zmęczone? Złe? Niezainteresowane? Jak sobie radzić z trudniejszymi grupami dzieci i młodzieży?

 • Podczas wakacji dzieci nie powinny brać udziału w zajęciach, które przypominają te szkolne
 • Zamiast sztywnego scenariusza zajęć, warto mieć przygotowaną listę zadań, które będzie można dopasować do charakteru i potrzeb grupy
 • Duży wpływ na zachowanie dzieci ma to, jak zachowują się ich opiekunowie

Kolonie letnie a VAT

Instytucja kultury w czasie wakacji organizuje dzieciom ferie wakacyjne. Odbywają się wtedy przeprowadzane przez instruktorów zajęcia: plastyki, teatru, tańca. Dzieci wyjeżdżają także na basen, do teatru, kina itp. Ferie nie są zgłaszane do kuratorium oświaty.
Jak powinna być opodatkowana kolonia — stawką VAT 23% czy też powinna być zwolniona jako usługa kulturalna?
Czy jest to usługa kompleksowa?

Bilety do kina a półkolonie

W strukturach samorządowej instytucji kultury od stycznia 2018 r. działa kino, którego zakup finansowany był dotacjami celowymi oraz środkami własnymi. Zgodnie z umową dotacyjną, instytucja ma obowiązek sprzedaży biletów na wszystkie seanse. Instytucja w czasie wakacji organizuje półkolonie, które są odpłatne (w programie znajdują się warsztaty, wycieczki do kina, na basen, posiłki).
Jak sprzedać i rozliczyć bilety wstępu do własnego kina dla dzieci przebywających na półkoloniach?

Dogadać się z nastolatkiem, czyli jak prowadzić zajęcia edukacyjne dla młodzieży?

 • Zajęcia edukacyjne w instytucji kultury to nie kolejna lekcja, nie wolno organizować ich na wzór zajęć szkolnych!
 • Każdy ma prawo do własnego zdania — nastolatkowi nie muszą się podobać prezentowane przez instytucję dzieła sztuki
 • Aby porozumieć się z młodzieżą, trzeba samemu wiedzieć, co i dlaczego chce się jej przekazać

Nie taki przedszkolak (w instytucji kultury) straszny — czyli jak przygotować zajęcia edukacyjne dla maluchów

 • Obecność dzieci w instytucjach kultury jest już nie tylko normą, ale wręcz koniecznością
 • Przygotowując zajęcia, warto kierować się zasadą „mniej znaczy więcej”
 • Nie warto robić nic na siłę – zajęcia dla przedszkolaków należy prowadzić tak, aby zarówno dzieci, jak i prowadzący czuli się w instytucji jak najswobodniej

Nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Nowe przepisy regulujące zasady organizowania wypoczynku m.in. przez instytucje kultury weszły w życie 1 kwietnia 2016 r.
 • Określają one m.in. obowiązki organizatora, zgłaszanie zamiaru organizacji wypoczynku, postępowanie w razie wypadku itd.
 • Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku

Organizacja wycieczek, w tym dla dzieci i młodzieży, w instytucjach kultury

Pytanie dotyczy zasad organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez instytucję kultury.
Jaka jest podstawa prawna stosowania w takim przypadku przepisów oświatowych przez instytucje kultury, skoro:

 • instytucja kultury nie podlega Ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), ale również Rozporządzeniu Ministra Edukacji z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (dalej: rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r.);
 • rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r. bezprawnie poszerza zakres podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty, która w art. 2 enumeratywnie wylicza podmioty, które obejmuje system oświaty i które temu systemowi podlegają. Nie wymieniono tam instytucji kultury. Rozporządzenie, jako akt wykonawczy, nie może więc rozszerzać katalogu podmiotów podlegających ustawie. Ze względu na to, że instytucja kultury nie podlega ustawie o systemie oświaty, to czy nie podlega również rozporządzeniu z 21 stycznia 1997 r.?

Czy centrum kultury może zapisać w statucie w swoich podstawowych zadaniach organizację wypoczynku letniego i zimowego?

Paczki dla dzieci z ZFŚS

W instytucji kultury zatrudnione jest małżeństwo i na każdego małżonka jako pracownika instytucja odprowadza odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Instytucja ze środków ZFŚS przyznaje dzieciom pracowników paczki mikołajkowe. W obowiązującym w instytucji regulaminie ZFŚS nie ma zapisu określającego, że o paczkę może wnioskować tylko jeden pracownik, tj. żona lub mąż.
Czy w związku z przyznaniem dla dzieci pracowników paczek z ZFŚS paczka przysługuje każdemu pracownikowi (i żonie, i mężowi)?