dziedzictwo kulturowe

Jak działalność instytucji kultury wpływa na zarządzanie dziedzictwem kulturowym?

• Zadaniem instytucji kultury jest przekazywanie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego regionu całej społeczności lokalnej • Instytucje kultury powinny prowadzić szeroką działalność informacyjną o działaniach i wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz o jego bogactwie kulturowym • Warto zaangażować przedsiębiorców do działań wspierających promocję lokalnych walorów kulturowych, a organizatora do współpracy przy realizacji planowanych przedsięwzięć