edukacja pracowników

Maszyna czy mózg? O metaforach organizacyjnych w praktyce zarządzania

  • To, jak określamy nasze otoczenie, świadczy o tym, w jaki sposób myślimy
  • Łatwiej zrozumieć skomplikowane procesy, gdy posłużmy się metaforą. Jednak w ten sposób uwypukla się jedne cechy kosztem innych
  • Zauważenie i zmiana używanych metafor pozwala na dostrzeżenie nowych możliwości i zmianę sposobu myślenia

Erasmus+. Nowe możliwości rozwoju dla pracowników kultury

• Wiedzę i umiejętności należy podnosić przez całe życie, a program Erasmus+ stwarza ku temu idealne warunki • Współpraca na forum międzynarodowym to nie tylko możliwość dzielenia się doświadczeniem, ale szansa na realizację nowych, innowacyjnych projektów • Wiele instytucji kultury z powodzeniem korzysta z licznych możliwości, które daje program