efektywność

Czy da się wypracować efektywność — także w instytucji kultury?

  • Efektywność to umiejętność skutecznego korzystania z dostępnych zasobów
  • Można się jej nie tylko nauczyć, ale można także wypracować ją w zespole
  • Wyznaczanie celów, możliwość podejmowania decyzji, odpoczynek, przewidywanie różnych scenariuszy i poczucie bezpieczeństwa to największe sekrety efektywności całego zespołu