egzemplarze autorskie

Przekazanie pracownikom orkiestry egzemplarzy płyty z jej nagraniami to nieodpłatne świadczenie

W orkiestrze symfonicznej każdemu pracownikowi przysługuje egzemplarz płyty z nagraniami orkiestry.
Czy płyty należy potraktować jako świadczenia w naturze?