eksponaty muzealne

Panel multimedialny nie jest eksponatem muzealnym

Muzeum ma głównie formę mutlimedialną, liczba zabytków jest znikoma, opiera się głównie na nowoczesnych formach przedstawienia informacji (historii). Muzeum otrzymało w darowiźnie wydzielony panel wyświetlający zdjęcia i opisy związane z tematyką muzeum.
Czy otrzymany panel jest eksponatem oraz czy jego wartość zwiększy fundusz instytucji kultury i czy powinna zostać rozliczona w czasie?

Ustawy o rzeczach znalezionych nie stosuje się do zabytków archeologicznych

Muzeum zaproponowano przekazanie do zbiorów wydobytych legalnie w czasie budowy autostrady cennych zabytków.

  • Jak powinno postąpić muzeum z takim znaleziskiem?
  • Czy trzeba zastosować szczególne procedury opisane w Ustawie z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (dalej: ustawa o rzeczach znalezionych)?

Wydatki strukturalne w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Od początku 2014 r. obowiązuje nowa definicja wydatków strukturalnych • Zakup eksponatu muzealnego czy wynagrodzenie dla instruktorów to wydatek bieżący, który służy zapewnieniu podstawowego funkcjonowania instytucji kultury • Oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz remont budynku muzeum jest wydatkiem strukturalnym

Eksponaty muzealne zawsze na koncie 016

Na jakim koncie należy księgować eksponaty ekspozycji stałej w galerii należącej do ośrodka kultury? Eksponaty mają małą wartość — od kilku do kilkuset złotych. Są na stanie ośrodka od wielu lat, tworząc ekspozycję stałą w części galerii. Przed laty były na stanie eksponatów na koncie 016, jednak główny księgowy ma wątpliwości, czy konto to nie dotyczy tylko muzeum, a eksponaty z galerii jako inwestycje długoterminowe powinny trafić na konto 030. Nigdy nie były amortyzowane.

Wycena i ewidencja księgowa muzealiów i eksponatów muzealnych

• Muzealia zalicza się do środków trwałych • Nie zawsze środki trwałe muszą być amortyzowane • Muzeum może sfinansować zakup eksponatów muzealnych z dotacji podmiotowej

Nie amortyzuje się zakupionych eksponatów muzealnych

• Dzieła sztuki i eksponaty z upływem czasu zyskują na wartości • Są środkiem trwałym, jeśli ich wartość początkowa wynosi powyżej 3500 zł • W polityce rachunkowości muzeum należy wstawić zapis o ich nieamortyzowaniu