ekwiwalent za odzież ochronną

Moment wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży

Pytania dotyczą ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Czy pracownikowi podejmującemu pracę na stanowisku robotniczym wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej należy się przed tym okresem czy po nim? Jak obliczać ten ekwiwalent?
Jak obliczać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i kiedy go wpłacać? Czy wystarczy rachunek z pralni?