ekwiwalent za używanie własności pracowników

Używanie prywatnego samochodu i telefonu dyrektora w celach służbowych

Dyrektor instytucji kultury wykorzystuje swój telefon i samochód w celach służbowych. Rachunek za rozmowy telefoniczne obejmuje opłaty abonamentowe, które najczęściej pokrywają całość kosztów, a biling nie zawiera kosztu konkretnej rozmowy, tylko czas jej trwania.

  • Na jakiej podstawie prawnej należy dyrektorowi zwracać koszty związane z używaniem jego prywatnego samochodu i telefonu do celów służbowych?
  • Jeśli należy podpisać z dyrektorem umowę, to jakiej treści i kto powinien ją zawrzeć?
  • W jaki sposób obliczać koszty do zwrotu?
  • Jakie są skutki podatkowe i składkowe takich wypłat?