ekwiwalent za używanie własnych instrumentów

Dodatkowe wynagrodzenie pracownika instytucji artystycznej a podatki

bull; Pracownik instytucji artystycznej może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie m.in. za udział w przedstawieniu, za reżyserię, scenografię, kierownictwo muzyczne lub choreografię bull; Dodatkowe świadczenia mogą być także formą ekwiwalentu za używanie własnych instrumentów, ubioru scenicznego, rekwizytów lub narzędzi bull; Po spełnieniu określonych warunków świadczenie takie jest wolne od podatku dochodowego