emerytury

ZFŚS dla byłych pracowników — emerytów

Ośrodek kultury do 2011 r. wypłacał świadczenie urlopowe, a od 2012 r. został utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) i określono jego regulamin.
Czy osoby, które zakończyły stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę w 2007 r. i na świadczenie przedemerytalne w 2003 r., są uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

Przejście na emeryturę a skontrum w bibliotece

Z końcem 2021 r. na emeryturę przechodzą dwie i jedyne pracownice biblioteki.
Czy w związku z tym powinny przeprowadzić inwenturę/skontrum stanu zbiorów, czy bez tego dyrektor w ogóle może wyrazić zgodę na przejście na emeryturę?

Odprawa emerytalna tylko w związku z przejściem na emeryturę

Pracownik biblioteki uzyskał prawo do przejścia na emeryturę. Zamierza on zrezygnować z emerytury z ZUS i pobierać świadczenie — rentę rodzinną po zmarłym dziecku ze służb mundurowych.
Czy w takim przypadku przysługuje mu odprawa emerytalna?

Deklaracja odejścia na emeryturę

Pracownik instytucji kultury w ubiegłym roku zadeklarował odejście na emeryturę w 2018 r. Instytucja otrzymała dotację na odprawę emerytalną.
Czy pracownik może teraz wycofać się ze złożonej deklaracji i odmówić odejścia na emeryturę?

Odprawa w związku z odejściem na rentę rodzinną

Czy pracownicy odchodzącej z pracy w wieku 58 lat na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?

Ile wolno dorobić na świadczeniu emerytalnym?

Dyrektor instytucji kultury ma zamiar zatrudnić na pół etatu sprzątaczkę, która jest na zasiłku przedemerytalnym.
Czy wysokość jej płacy musi wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę?
Czy to może być kwota niższa, np. 875 zł?

Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy zakład pracy?

Pracownica biblioteki, która we wrześniu br. osiągnęła wiek emerytalny, zwróciła się do pracodawcy o skompletowanie wniosku o emeryturę i złożenie go w ZUS. Jednak po kilkunastu dniach zmieniła zdanie i zwróciła się do biblioteki o wycofanie wniosku z ZUS.

  • Kto powinien wycofać z ZUS wniosek o emeryturę? Biblioteka czy pracownica?
  • Czy jest jakiś termin, w którym należy to uczynić?

Ponowne zatrudnienie emeryta

Instytucja kultury zatrudnia pracownika, który 30 lipca 2014 r. osiągnął wiek emerytalny. 1 grudnia 2014 r. pracownik ten poinformował dyrektora o otrzymaniu decyzji z ZUS o uprawnieniu do świadczeń emerytalnych. Jednocześnie wyraził chęć dalszej współpracy na etacie przez cały 2015 r. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony nastąpiło 31 grudnia 2014 r. na mocy porozumienia stron.

  • Z jakim dniem należało ponownie zawrzeć umowę: 1 czy też 2 stycznia 2015 r.?
  • Czy w tej sytuacji pracownik będzie pobierał emeryturę i wynagrodzenie?
  • Kiedy wypłacić odprawę emerytalną – 31 grudnia: 2014 r. czy 2015 r.?

Dyrektor pod ochroną przedemerytalną a nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej z 2011 r.

Pracownik samorządowej instytucji kultury został powołany na czas nieokreślony na stanowisko dyrektora w 1998 r. Jesienią 2014 r. dyrektor osiągnie wiek 66 lat i 6 miesięcy, a więc wejdzie w przedemerytalny czteroletni okres ochronny przewidziany w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Jaki będzie status dyrektora po 1 stycznia 2015 r., jeżeli organizator do końca 2014 r. nie podejmie żadnych działań?

Wybór między pracą a emeryturą pracownika instytucji kultury

W naszej instytucji zatrudniona jest osoba, która od marca 2010 r. przeszła na emeryturę, ale przechodząc, nie rozwiązała stosunku pracy. Osoba ta przed przejściem na emeryturę przebywała na rencie inwalidzkiej i jednocześnie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przyznano jej emeryturę (wcześniej złożono wniosek o emeryturę). Czy tę osobę obejmują przepisy nakazujące wybór pracy albo emerytury?