energia

Refaktura energii — instytucja podmiotowo zwolniona z VAT

Biblioteka jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) ma refakturować koszty energii elektrycznej na inny podmiot. Będzie wystawiać refaktury ze stawką VAT zwolnioną.
Czy w związku z tym biblioteka powinna zarejestrować się jako podatnik zwolniony?
Jaką kwotę z faktury pierwotnej należy uwzględniać przy refakturowaniu — netto czy brutto?

Korekta faktury z 2022 r. za energię elektryczną otrzymana w tym roku

2022 r. biblioteka zapłaciła za energię elektryczną za sierpień ub.r. fakturę w wysokości 675 zł. Na koniec lutego 2023 r. otrzymała fakturę korygującą zmniejszającą kwotę faktury z sierpnia 2022 r. Powstała nadpłata (170 zł), która wpłynie wkrótce od dostawcy energii na konto biblioteki.
Jak zaksięgować fakturę korygującą (czy do 2022 r., czy do 2023 r.) oraz wpływ środków na konto biblioteki?
Czy ta kwota jest dochodem gminy (organizatora biblioteki) i powinna zostać zwrócona do urzędu? A jeśli tak, to jak powinno wyglądać jej poprawne księgowanie?
Czy powstała nadpłata stanowi część ubiegłorocznej dotacji podmiotowej?
Czy nadpłaty tej można nie zwracać na konto urzędu gminy i potraktować ją jako część dotacji podmiotowej na rok obecny, mimo że pieniądze wpłyną na konto biblioteki nie z konta urzędu gminy, ale z konta dostawcy energii elektrycznej?

Sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji kultury w 2023 r.

W czasach gdy rachunki za energię przyprawiają o zawrót głowy, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które mogą przynieść instytucji kultury wymierne oszczędności.

Sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji kultury w 2023 r.

W czasach gdy rachunki za energię przyprawiają o zawrót głowy, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które mogą przynieść instytucji kultury wymierne oszczędności.

Odnawialne źródła energii

Jak w inteligentny i ekologiczny sposób zwiększyć efektywność energetyczną obiektu?

Wydatkowanie dodatku energetycznego przez instytucję kultury

Instytucja kultury jako tzw. podmiot wrażliwy otrzymała pod koniec 2022 r. dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
Czy otrzymaną kwotę dodatku można przeznaczyć na dowolny cel i czy musi on być konkretny, czy też można zostawić środki z tego dodatku na przyszły rok?

Czy w 2023 r. obniżysz zużycie energii elektrycznej w instytucji kultury o wymagane normy?

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. dyrektorzy instytucji kultury mają obowiązek zmniejszyć całkowite zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy (art. 37 Ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej). W tym celu zmuszeni są szukać innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną obiektu?

W czasach gdy rachunki za energię przyprawiają o zawrót głowy, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które mogą przynieść instytucji kultury wymierne oszczędności.

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury mogą starać się o dodatek energetyczny jako podmioty wrażliwe
  • Kwotę dodatku dla podmiotów wrażliwych ustala się na podstawie wzoru
  • Dodatek energetyczny wypłacają samorządy

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury

Czy bibliotekom publicznym będzie przysługiwał tzw. dodatek energetyczny? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie i w jakich okolicznościach?

Refaktura kosztów energii elektrycznej a prewspółczynnik i ewidencja księgowa

Instytucja kultury obciąża przedsiębiorcę kosztami energii elektrycznej. Przedsiębiorca ma w budynku instytucji zainstalowany własny podlicznik, na podstawie którego instytucja wylicza należność do refaktury.
Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT i odlicza VAT prewspółczynnikiem.
Jak prawidłowo wystawić refakturę za energię elektryczną? Czy należy zastosować stawkę VAT wystawioną na pierwotnej fakturze?
Czy instytucja kultury może odliczyć 100% VAT z części, którą będzie obciążać przedsiębiorcę, a pozostałą część z faktury pierwotnej odliczyć prewspółczynnikiem?
Na jaki rodzaj kosztów i przychodów zaksięgować fakturę pierwotną i refakturę?