ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Sprawozdanie z wydatków strukturalnych tylko w formie elektronicznej

Pytanie dotyczy formy przesłania sprawozdania z wydatków strukturalnych do organizatora.
Czy instytucja kultury powinna przesyłać je w formie pisemnej, czy na skrzynkę podawczą, i jak je podpisać, jeżeli instytucja nie ma konta w ePUAP, a swoje osobiste konto posiada tylko główny księgowy?