ewaluacja

Ewaluacja w kulturze

• Ewaluacja to jedno z narzędzi skutecznego zarządzania, istotny element procesu decyzyjnego • Dotyczy przede wszystkim tych działań, których wartość nie jest bezpośrednio weryfikowana przez rynek, a więc znakomicie sprawdza się w obszarze kultury • Ewaluacja pozwala określić, w jakim stopniu, w kontekście efektów długookresowych, udało się osiągnąć zamierzone cele