ewidencja księgowa barteru

Faktury barterowe w instytucji kultury

Ośrodek kultury zwolniony podmiotowo od VAT ma zamiar podpisać umowę barterową z wydawnictwem, które jest podatnikiem VAT. Jakie informacje ująć na fakturze barterowej? Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ośrodka kultury przychód i koszt związany z tym barterem?

Umowa na wzajemne świadczenie usług w instytucjach kultury<

Dom kultury zawarł umowę na wzajemne świadczenie usług. Dom kultury nie jest czynnym podatnikiem VAT, natomiast firma, z którą zawarł umowę, jest czynnym podatnikiem VAT. Wartość świadczonych usług jest równa dla obu stron. Jak należy księgować transakcję wzajemnej wymiany usług?