ewidencja materiałów bibliotecznych

Pieczątki do oznaczania księgozbioru w bibliotece

W statucie instytucji widnieje zapis, z którego wynika, że w strukturę gminnego ośrodka kultury (GOK) wchodzi biblioteka publiczna oraz jej filia. Instytucja ma wspólny NIP i REGON. Statut reguluje jedynie wygląd oraz treść pieczęci podłużnej oraz okrągłej GOK.
Jakimi pieczątkami do oznaczania księgozbioru może więc posługiwać się biblioteka?

Rozliczenie różnic skontrum

W bibliotece przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych, w wyniku którego ustalono ubytki bezwzględne. Jak należy zaewidencjonować ubytki bezwzględne, które nie są zawinione?

Ewidencja wydawnictw ciągłych w bibliotekach

Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych przyjęcie na majątek biblioteki oprawionych roczników czasopism? Roczniki przyjęto na stan, a następnie wpisano do księgi inwentarzowej. Czasopisma te były zakupione w latach poprzednich i ujęte w kosztach instytucji jako koszty prenumeraty.