ewidencja materiałów i towarów

Rozchód towaru zaksięgowanego przy zakupie bezpośrednio w koszty

Gminny ośrodek kultury (GOK) nie jest czynnym podatnikiem VAT, a koszty rozlicza tylko na kontach zespołu 4. W ramach koła zainteresowań w GOK działa chór, który z okazji 10-lecia istnienia planuje nagranie pamiątkowej płyty audio (około 2000 egzemplarzy, koszt produkcji 10 000 zł). Płyty będą rozdawane w ramach promocji mieszkańcom gminy jako dodatek do wydawanego przez organizatora informatora lokalnego. Koszty nagrania będą pokryte z dotacji podmiotowej. GOK kupił także do dalszej sprzedaży mapy, które zaksięgowano bezpośrednio w koszty na koncie Wn 401 „Zużycie materiałów i energii” z odpowiednią analityką.
Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych koszty nagrania płyty?
Czy należy zaprowadzić ewidencję rozchodu płyt?
Czy ewidencja księgowa map jest prawidłowa?
Jak rozliczyć towar na koniec roku?

Towary bezpośrednio w koszty

Z okazji 740-lecia miasta instytucja kultury zakupi okazjonalne koszulki (po 25 zł sztuka), które potem będzie sprzedawała sama (z niewielkim zyskiem, tj. po 2 zł), a część zostanie przekazana innym jednostkom po cenie zakupu do dalszej odsprzedaży; utarg następnie wpłacą do instytucji (koszt koszulki 25 zł + zysk 2 zł). Instytucja nie jest podatnikiem VAT, ale prowadzi kasę fiskalną.
Za pomocą jakich kont i dokumentów księgować operacje związane z zakupem i sprzedażą?
Czy trzeba prowadzić w tym celu magazyn i ewidencję magazynową, czy też można skorzystać z uproszczenia?

Darowizna materiałów

GOK otrzymał nieodpłatnie od przedsiębiorcy kiełbasę, która została następnie przekazana na poczęstunek dla dzieci podczas zorganizowanego ogniska.
Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie otrzymanej darowizny do pozostałych przychodów operacyjnych, a jej wydanie do pozostałych kosztów operacyjnych?

Zmiana przeznaczenia zakupionych materiałów w muzeum

W trzech ubiegłych latach muzeum zlecało druk płyt z muzyką dawną, które przeznaczano na cele promocyjne i zaksięgowano na kontach zespołu 4 i 5 w koszty działalności. Obecnie powstał pomysł, aby część tych płyt wprowadzić do sprzedaży detalicznej.
Jak wprowadzić ten towar do magazynu wyrobów gotowych?
Jak powinno wyglądać księgowanie?

Korekta kosztów o ustalony zapas materiałów i towarów

• Instytucja kultury może stosować uproszczenia, które należy opisać w polityce rachunkowości • Korektę kosztów o ustalony zapas materiałów i towarów stosują najczęściej te instytucje kultury, które nie prowadzą magazynu • Dla celów bilansowych można zaliczać jednorazowo w koszty wartość zakupionych materiałów i towarów, natomiast dla celów podatkowych materiały i towary są kosztami bezpośrednimi