ewidencja materiałów i towarów

Darowizna materiałów

GOK otrzymał nieodpłatnie od przedsiębiorcy kiełbasę, która została następnie przekazana na poczęstunek dla dzieci podczas zorganizowanego ogniska.
Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie otrzymanej darowizny do pozostałych przychodów operacyjnych, a jej wydanie do pozostałych kosztów operacyjnych?

Zmiana przeznaczenia zakupionych materiałów w muzeum

W trzech ubiegłych latach muzeum zlecało druk płyt z muzyką dawną, które przeznaczano na cele promocyjne i zaksięgowano na kontach zespołu 4 i 5 w koszty działalności. Obecnie powstał pomysł, aby część tych płyt wprowadzić do sprzedaży detalicznej.
Jak wprowadzić ten towar do magazynu wyrobów gotowych?
Jak powinno wyglądać księgowanie?

Korekta kosztów o ustalony zapas materiałów i towarów

• Instytucja kultury może stosować uproszczenia, które należy opisać w polityce rachunkowości • Korektę kosztów o ustalony zapas materiałów i towarów stosują najczęściej te instytucje kultury, które nie prowadzą magazynu • Dla celów bilansowych można zaliczać jednorazowo w koszty wartość zakupionych materiałów i towarów, natomiast dla celów podatkowych materiały i towary są kosztami bezpośrednimi