ewidencja na kontach zespołu 4

Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5 a rachunek zysków i strat

W instytucji kultury od 2015 r. wprowadzono dodatkowo zespół kont 5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.
Jak na podstawie danych z kont zespołu 4 i 5 przygotować rachunek zysków i strat?

Wydatki związane z remontem na kontach zespołu 4

Instytucja kultury złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja budynku” ze środków UE. Obok wymiany dachu (zdjęcie eternitu), malowania wnętrz w budynku, wymiany podłóg, położenia na nich wykładziny, wymiany elektryki, wymiany drzwi, na sali widowiskowej będzie zamontowana klimatyzacja (wbudowana w mur, będąca nowym elementem budynku). Czy te roboty to remont czy ulepszenie? Może ulepszeniem jest tylko montaż klimatyzacji (podniesie wartość środka trwałego), a reszta to remont? Czy całość nakładów na to zadanie można zaksięgować na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”, a potem rozliczyć na konta zespołu 4 lub na konto 011 „Środki trwałe”? Jeśli jest to w całości remont, to czy nakłady na to zadanie mogą być zaksięgowane na koncie 080 i przeksięgowane na konta grupy 4 po zrealizowaniu i odbiorze robót? Jak ująć w księgach wydatki związane z remontem (kosztorysy, dokumentacja projektowa) z 2013 r. dotyczącymi remontu, który będzie rozpoczęty i zakończony w 2014 r.? Czy w 2013 r. wydatki te można było zaksięgować na koncie 080 czy powinny od razu trafić na konta zespołu 4?