ewidencja nagród

Ewidencja nagród przyznanych w konkursie organizowanym przez instytucję kultury

Ośrodek kultury organizuje konkursy artystyczne.
Czy instytucja może osobom fizycznym, które zostały nagrodzone w konkursie i zajęły najważniejsze miejsca, przekazać środki finansowe jako nagrody w tym konkursie, zamiast lub obok nagród rzeczowych? Jeśli tak, to w jaki sposób przekazać najlepiej nagrody finansowe — gotówką czy przelewem?
Jak zaksięgować przekazanie takiej nagrody w księgach rachunkowych instytucji?
Czy konieczne jest pisemne potwierdzenie przez odbiorcę nagrody?
A co z podatkiem dochodowym od wartości nagród?