ewidencja podatkowa

Zmiana nazwy jednostki a zmiana NIP

Czy w związku ze zmianą nazwy instytucji oraz zmianą statutu należy zmienić także NIP?