ewidencja sumaryczna

Ewidencja wydawnictw ciągłych w bibliotekach

Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych przyjęcie na majątek biblioteki oprawionych roczników czasopism? Roczniki przyjęto na stan, a następnie wpisano do księgi inwentarzowej. Czasopisma te były zakupione w latach poprzednich i ujęte w kosztach instytucji jako koszty prenumeraty.