ewidencjonowanie obrotów

Obowiązek ewidencjonowania obrotu kasami fiskalnymi w bibliotekach po 31 grudnia 2012 r.

Czy od 1 stycznia 2013 r. obowiązek ewidencjonowania kasami fiskalnymi będzie dotyczył także bibliotek? Na razie mieścimy się w limitach określonych ustawą zwalniającą z tego obowiązku. W przyszłym roku pewnie też nie osiągniemy pułapu 40 000 zł, ale co po 31 grudnia 2012 r.?