faktura korygująca

Brak faktury korygującej za reklamowany towar

W grudniu 2020 r. instytucja kupiła u operatora sieci komórkowej sprzęt. Otrzymała za niego fakturę, którą opłaciła gotówką i zaksięgowała. Jednak sprzęt został zareklamowany i jeszcze w grudniu zwrócony do sprzedawcy, a reklamację uznano. Zwrot pieniędzy za towar instytucja otrzymała już w styczniu br. Niestety, dostawca nie chce wystawić korekty faktury, ponieważ twierdzi, że nie może tego zrobić, skoro została opłacona gotówką.
Jakich księgowań (i na podstawie jakiego dokumentu) należy dokonać w grudniu po odesłaniu sprzętu do dostawcy?
Czy pojawi się obowiązek wykazania należności (z tytułu zwrotu towaru) w sprawozdaniu Rb-N?