faktury VAT

Umowa do wystawianej faktury

Dom kultury ma zapis w statucie dotyczący świadczenia usług o charakterze kulturalnym i realizacji usług zleconych w postaci organizowania imprez. Gmina zleciła wykonanie warsztatów w zakresie promocji gminy, a po wykonaniu zlecenia dom kultury wystawi gminie fakturę.
Czy w tym przypadku wystarczy wystawić fakturę, czy konieczne jest sprecyzowanie w umowie obowiązków domu kultury? Czy konieczne jest zawieranie umowy do każdej wystawianej faktury?

Fałszywe faktury wystawione przez pracownika z podaniem nazwy pracodawcy bez jego zgody i wiedzy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 30 stycznia 2024 r. wydał wyrok w sprawie C‑442/22, w którym odniósł się do dwóch pytań prejudycjalnych wniesionych przez NSA dotyczących skutków w VAT wystawienia fałszywych faktur przez pracownika podatnika VAT w odniesieniu do odpowiedzialności za zapłatę VAT wynikającego z tych faktur oraz konieczności zachowania należytej staranności.

Rozliczenie grantu

Lider zespołu fundacji złożył wniosek o przyznanie grantu na realizację projektu. Instytucja kultury jest beneficjentem. To w niej projekt będzie realizowany. Lider otrzymał już dofinansowanie i przekazał go instytucji w postaci gotówki.
Jak dalej postąpić z rozliczeniem? Pierwsza faktura została już przekazana, przy czym jest wystawiona na fundację, a nie na instytucję kultury. Czy jest to prawidłowe?

Faktura podatnika VAT podatnika zwolnionego

Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT — korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Wystawia rachunek za najem lokalu 500 zł miesięcznie dla kontrahenta, który chce otrzymywać dokument w formie elektronicznej.
Jaką podstawę prawną podać w oświadczeniu o akceptacji rachunków wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej, które kontrahent powinien podpisać?

Wynajem sali oraz usługi dodatkowe na fakturze

Instytucja kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego ze względu na nieprzekroczenie wartości sprzedaży 200 000 zł. Prowadzi działalność gospodarczą i m.in. wynajmuje sale wiejskie osobom prywatnym. Ponadto świadczy też dodatkowe usługi związane z wynajmem sali, np. wypożyczenie zastawy stołowej, obrusów, sprzętu kuchennego oraz sprzedaż wyposażenia do łazienki.
Jak prawidłowo ująć na fakturze wynajem sali oraz sprzedaż usług dodatkowych?

Ewidencja na kasie fiskalnej oraz wystawienie faktury VAT

Samorządowa instytucja kultury będąca czynnym podatnikiem VAT prowadzi dodatkową działalność gastronomiczną (nie jest to catering, posiłki serwowane są stacjonarnie). Każdorazowo przed wykonaniem usługi zawierane są umowy z klientem. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą VAT — zarówno dla osoby fizycznej (konsument), jak i firmy. Płatność za usługę realizowana jest gotówką lub przelewem.
Czy w związku z wykonaniem usługi gastronomicznej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsument) niezależnie od formy płatności instytucja ma obowiązek zaewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?

Faktura wystawiana przez podatnika zwolnionego

Biblioteka, niebędąca podatnikiem VAT, planuje wydawanie biuletynu gminnego, który będzie rozdawany nieodpłatnie mieszkańcom gminy. W biuletynie zarówno osoby fizyczne, jak i firmy będą mogły odpłatnie zamawiać zamieszczenie reklamy czy ogłoszenia.
Jaką podstawę prawną zwolnienia wpisać na fakturze za zamieszczone w biuletynie reklamy czy ogłoszenia?

Dwa NIP na fakturze za media

Instytucja kultury otrzymuje fakturę VAT za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Sprzedającym jest gmina, a wystawiającym fakturę spółka z o.o. Na fakturze znajdują się dwa NIP, a konto bankowe, na które instytucja kultury ma dokonać płatności, to konto spółki.
Czy faktura z dwoma NIP jest prawidłowa? Który NIP podać w JPK_VAT?

Faktury uproszczone, czyli paragon z NIP w instytucjach kultury — nowe stanowisko Ministerstwa Finansów

  • Od początku tego roku fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy
  • Wątpliwości budzi wystawianie tzw. faktur uproszczonych do paragonów dokumentujących sprzedaż o wartości do 450 zł
  • Po wydaniu kilku sprzecznych stanowisk, Ministerstwo Finansów dostrzegło, że stosowanie nowych przepisów dotyczących NIP na paragonie może sprawiać trudności sporej części podatników

Jak zadekretować przedpłaconą fakturę za usługi?

Instytucja zapłaciła zaliczkę za usługę hotelową na podstawie faktury pro forma. Zapłata nastąpiła przed fakturą właściwą.
Z jaką datą zatwierdzić fakturę właściwą „do zapłaty”, pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym?

Wystawianie faktur w instytucji kultury zwolnionej podmiotowo z VAT

Samorządowa instytucja kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT, tj. wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.
Czy instytucja o takim statusie może wystawiać faktury osobom fizycznym?

Faktury na rzecz konsumentów

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT oraz korzysta ze zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących (na podstawie poz. 37 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących: zapłata za pośrednictwem banku). Instytucja wystawia faktury VAT, ale nie przekazuje oryginałów wszystkim odbiorcom.
Czy to prawda, że jeśli instytucja wystawia faktury VAT, to musi je także przekazywać odbiorcom bez ich żądania?