faktury VAT

Korekta i anulowanie faktur instytucji kultury

• Z przepisów wynika możliwość wystawienia korekty faktury i noty korygującej, natomiast w kwestii anulowania faktur przepisy milczą • W przypadku korekty faktury, na podstawie której zmniejsza się podstawa opodatkowania, warunkiem jej obniżenia jest potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego instytucja wystawiła fakturę • Instytucja, która otrzymała fakturę zmniejszającą podstawę opodatkowania, ma obowiązek zmniejszyć VAT naliczony

Korekta faktur oraz paragonów dotyczących działalności instytucji kultury

• Jeśli instytucja kultury wystawiła paragon, może skorygować go w specjalnej ewidencji korekt z właściwą adnotacją • Instytucja kultury, która wystawiła paragon z błędem, koryguje deklarację, w której ujęła sprzedaż udokumentowaną błędnym paragonem • Instytucja kultury może anulować fakturę tylko wtedy, gdy transakcja sprzedaży nie dochodzi do skutku i nabywca nie odbierze faktury VAT

Obowiązek wystawienia faktury VAT osobie fizycznej przez instytucję kultury

• Przy sprzedaży towaru lub usługi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą instytucja kultury jako podatnik VAT wystawia fakturę w terminie 7 dni • Osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej instytucja wystawia fakturę tylko na jej żądanie • Po 3 miesiącach od dnia sprzedaży wystawienie faktury zależy tylko od dobrej woli instytucji