FGŚP

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w instytucji kultury

W instytucji kultury zatrudnionych jest 21 osób na niepełnych etatach, co daje 18,5 etatu. Czy mamy obowiązek opłacania składek na Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?