fotografowanie zbiorów muzealnych

Dozwolony użytek w muzeach

• Wykorzystanie jeszcze nierozpowszechnionego utworu narusza prawo autora do decyzji o pierwszej publikacji i stanowi naruszenie praw autorskich • Dozwolony użytek muzeów obejmuje rozpowszechnianie utworów wyłącznie w celach informacyjnych, a nie zarobkowych • Muzeum nie może już zakazać fotografowania swoich zbiorów