fundacja

Usługi kulturalne świadczone przez fundacje i stowarzyszenia

Instytucja kultury realizuje wspólny projekt ze stowarzyszeniem. Problemem jest zwolnienie od VAT usług kulturalnych świadczonych przez to stowarzyszenie. Do tej pory organy podatkowe odmawiały prawa do zwolnienia od VAT usług kulturalnych świadczonych przez podmioty inne niż instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury. Natomiast orzeczenia sądowe wskazywały na konieczność umożliwienia zastosowania zwolnienia również przez inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.

  • Czy to prawda, że resort finansów zmienił niedawno zdanie i że również stowarzyszenie może teraz korzystać ze zwolnienia usług kulturalnych od VAT?

Usługi kulturalne świadczone przez fundację

Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Posiada status organizacji pożytku publicznego, a przedmiotem jej działalności jest wspieranie i promocja polskiej kultury. Status fundacji umożliwia prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego. W ramach tej działalności fundacja świadczy odpłatnie szereg usług kulturalnych (głównie występy współpracujących z nią twórców). Uzyskane w ten sposób środki przeznacza w całości na cele statutowe. Czy fundacja ma prawo do zastosowania zwolnienia od VAT dla usług kulturalnych, mimo że nie posiada formalnego statusu instytucji kultury?