fundusz sołecki

Fundusz sołecki a działalność instytucji kultury

Czy urząd gminy może narzucić instytucji kultury (ośrodkowi kultury) finansowanie zadań z funduszu sołeckiego, przekazując te pieniądze w formie uchwały rady gminy jako dotacje na określone cele? Chodzi np. o organizację wyjazdu zespołu szkolnego na występ lub imprezy w sołectwie.
Ośrodek kultury nie ma wpływu na te wydatki, ma opłacać tylko faktury, które dostarczają sołtysi.