fundusze grantowe

Małe granty na małe projekty

• Fundacja Orange nie wymaga od wnioskodawcy wnoszenia wkładu własnego oraz żadnych załączników na etapie składania wniosku • Do programu dotacyjnego Fundacji Kronenberga można przystąpić w kategorii inicjatyw lokalnych i obejmujących obszar większy niż województwo • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Równać Szanse” co roku w sierpniu ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) skierowany m.in. do gminnych domów kultury i bibliotek