galeria sztuki

Zakup dzieł sztuki a podatek od czynności cywilnoprawnych

Galeria jest podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności kupuje wyroby rękodzieła ludowego od różnych podmiotów, które następnie sprzedaje. Moim zdaniem fakt bycia podatnikiem VAT wyklucza opodatkowanie czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

  • Czy tak rzeczywiście jest? Od czego zależy to wyłączenie?
  • Czy istnieją takie przypadki, w których mimo statusu podatnika VAT galeria może jednak płacić PCC?

Przewodnicy turystyczni w instytucjach kultury po zmianach

• Nowe przepisy nadal dają pierwszeństwo do oprowadzania wycieczek osobom upoważnionym przez dyrektora muzeum, organizatora wystawy albo właściciela lub posiadacza zabytku, przed przewodnikami turystycznymi • Nowością jest zniesienie obszaru uprawnień, co oznacza, że wycieczkę po muzeum może oprowadzić każdy przewodnik turystyczny • Zasady oprowadzania grup przez przewodników turystycznych należy zapisać w regulaminie

Unikatowe dzieło sztuki a zamówienia publiczne

Nasza galeria planuje nabycie unikatowego dzieła sztuki. Czy musimy stosować procedury wynikające z prawa zamówień publicznych?