główny księgowy jako windykator

Główny księgowy jednocześnie wicedyrektorem instytucji kultury

Jakie są różnice w kompetencjach, obowiązkach i odpowiedzialności osoby, która pełni obowiązki tylko głównego księgowego samorządowej instytucji kultury, a zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego działającego łącznie w samorządowej instytucji kultury?