goście instytucji kultury

Zróbmy to razem! Czyli o partycypacji w instytucji kultury

  • Partycypacja pozwala czytelnikom, zwiedzającym, widzom czy uczestnikom zajęć współtworzyć miejsce, do którego przychodzą
  • Partycypacja wymaga otwartości i konsekwencji
  • Partycypacja to nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność

Precedencja, czyli kto ważniejszy na uroczystościach organizowanych przez instytucje kultury?

• Każda uroczystość publiczna — także ta organizowana przez instytucję kultury — wymaga szczególnej oprawy i precyzyjnego przebiegu, zgodnie z zasadami precedencji • Znajomość zasad precedencji może uchronić dyrektora instytucji kultury przed dyplomatyczną wpadką • Warto opracować własne, obowiązujące w instytucji kultury, zasady precedencji na uroczystościach kulturalnych w zależności od rangi organizowanej uroczystości